main_top.png
 • Danmark udvikler fjernvarmen

  Udskriv hovedteksten

  materialekasse.gifEfter oliekrisen i 1973-74 fulgte en lovgivning i Danmark, der satte skub i udviklingen af alternative brændsler og en mere effektiv brug af energien. Siden har hele den danske fjernvarmeindustri bragt sig i front på verdensmarkedet med udviklingen af fjernvarme.

   

  Lovgivning satte en ny dagsorden

  Før energikrisen i 70’erne var produktion af fjernvarme i Danmark fuldstændig baseret på importeret olie fra Mellemøsten. Under oliekrisen 1973 -74 blev der mangel på olie, priserne steg til det tredobbelte, og man måtte finde på alternative brændsler. 

   

  Derfor fik Danmark sin første miljøbeskyttelseslov i 1974, og den satte for alvor fokus på, at Danmark skulle:


  1. Spare på energien.
  2. Arbejde på at blive uafhængig af importerede fossile brændsler som olie, kul og naturgas.

   

  Samarbejde om at løfte opgaven

  Siden 1974 er udviklingen i energisektoren sket i et tæt samarbejde mellem offentlige myndigheder, fjernvarmeværkerne og danske leverandører til branchen.

   

  Allerede i 1978 var Danmark i front med varmen. Danmark var på det tidspunkt det land i verden, der i forhold til sin størrelse leverede mest fjernvarme og vidste mest om kraftvarme og anlæg til f.eks. forbrænding af biobrændsel.  
   


   

 • Samme år blev Dansk Fjernvarmes Eksportråd, Danish Board of District Heating (DBDH), stiftet med 25 virksomheder som medlemmer. Formålet var at udbrede kendskabet til virksomhederne, deres produkter og viden i udlandet. Siden er selskabet vokset, og i det afholder det mange konferencer verden over, hvor forskellige landes energiministre og forsyningseksperter jævnligt deltager.
   

  Danmark er fortsat verdens førende med viden om fjernvarmeteknologi. Danmark har derfor ofte udenlandske besøgende, der ser på, hvordan vi producerer og distribuerer fjernvarme til at opvarme vores boliger.
    

  Fjernvarmeindustrien i Danmark i dag
  I dag bliver godt 1,7 mio. danske boliger opvarmet med fjernvarme. Langt de fleste er private huse, og dertil kommer bl.a. offentlige kontorer, forretninger og institutioner. 
   


   

  De seneste tal fra 2013 fortæller, at der i alt var 10.900 mennesker beskæftiget i fjernvarmebranchen, og tallet er stedet siden. Heraf arbejder der 7.700 i Danmark hos fjernvarmeværkerne, hos eksportvirksomhederne og hos de direkte tilknyttede underleverandører. Det er dem, der producerer komponenter til fjernvarmen, f.eks. rør, pumper, ventiler, termostater, kedler, computersystemer, rådgivning m.m. 3.200 arbejder i udlandet for de danske eksportvirksomheder. Man forventer, at der vil være 12.300 ansatte i fjernvarmeindustrien i 2020.
   


   

 • Der findes ca. 430 fjernvarmeværker i Danmark og ca. 250 leverandørvirksomheder. Herudover er der mange tusinde VVS-virksomheder, der har fjernvarme blandt deres opgaver – f.eks. installerer og justerer de fjernvarmeanlæg i husene. Dertil kommer mange små og store entreprenørvirksomheder, der bygger fjernvarmeanlæg eller lægger fjernvarmerør i jorden. 
   

  I 2013 var fjernvarmeværkernes omsætning 22 mia. kr. Til sammenligning kostede det 21,4 mia. kr. at bygge Storebæltsbroen. 

   

  Leverandørvirksomhederne havde i 2013 en omsætning på 11,5 mia. kr. Omsætningen i fjernvarmeindustrien er steget med 29 % fra ca. 14,2 milliarder kroner i 2012 til ca. 18,3 milliarder kroner i 2016.


  Den danske model
  Fjernvarmen har udviklet sig markant gennem årene, og det har også fået fjernvarmeindustrien til at vokse. 
   

  I dag bliver fjernvarmen i stadig højere grad baseret på kraftvarme, hvor el og varme produceres sammen. Samtidig gør man brug af flere vedvarende energikilder som solenergi, varmt vand fra undergrunden (geotermi) samt CO2-neutrale brændsler som træpiller, flis, halm. De fossile brændsler som kul, olie og naturgas udgør dog stadig en væsentlig del.  De udleder store mængder CO2, der belaster miljøet. Derfor er regeringens målsætning, at det ikke skal være tilladt at bruge disse brændsler efter år 2035. Både de store kraftvarmeværker og de små varmeværker er derfor nu i gang med at omlægge produktionen.

  Mange lande kender ikke til fjernvarme, selvom udbredelsen ville gavne miljøet og formindske udledningen af CO2. Set med danske øjne vil udbredelsen være særligt interessant, da den vil øge efterspørgslen efter dansk fjernvarmeviden og -teknologi. 
   

  Eksporten af fjernvarmeteknologi vokser

  Blandt de 7.000 mennesker, der i 2007 var beskæftiget hos leverandørvirksomhederne, var ca. 2.800 beskæftiget med eksport af fjernvarmeteknologi. Trods krisen er antallet af beskæftigede i branchen i voldsom vækst. I 2020 forventes det, at der vil være over 12.000 ansatte.

 • I 2013 var fjernvarmeindustriens eksport næsten 5 mia. kr. Tallet forventes at være knapt 11 mia.kr. i 2025. De nye eksportmuligheder ligger i store økonomier i bl.a. Kina, USA, Rusland og Indien.


  Store danske leverandører af energiteknologi
  Grundfos
  I 1945 grundlagde Poul Due Jensen Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik. I 1967 fik virksomheden navnet Grundfos. Grundfos´ vigtigste produkter er pumper og pumpesystemer, bl.a. til varme og køling. I 2015 havde Grundfos ca. 18.00 ansatte fordelt i 55 forskellige lande i verden.
  Kilde: Grundfos.dk

  Danfoss
  I 1933 grundlagde Mads Clausen Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik. I 1946 fik virksomheden navnet Danfoss. Danfoss producerer bl.a. rumtermostater og energivenlige oliebrændere, der giver mulighed for at bruge biobrændsel i oliekedler. Danfoss har over 25.000 medarbejdere verden over og servicerer kunder i over 100 lande.
  Kilde: Danfoss.dk

   

   radiatortermostat.jpg

 • LOGSTOR
  For over 50 år siden opfandt Løgstør Rør teknologien bag nutidens fjernvarmerør. I 2005 skiftede virksomheden navn til LOGSTOR, og i dag er virksomheden verdens førende producent af rør til energieffektiv transport af væsker til fjernvarme og fjernkøling, marineformål og industriformål samt olie og gas. LOGSTOR-koncernen har hovedkontor i Løgstør og datterselskaber i 12 lande. Koncernen beskæftiger totalt ca. 1.200 medarbejdere.

  Kilde: Logstor.com

  Vestas
  Vindmølle_med_mand_-_kilde_Zaragoza.jpgI 1945 grundlagde Peder Hansen virksomheden VEstjysk STålteknik A/S. Senere blev navnet forkortet til Vestas. I 1979 leverede Vestas de første vindmøller. Vestas har opstillet mere end 44.000 vindmøller i løbet af 33 år. I 2007 var der opstillet vindmøller i mere end 63 lande på 5 kontinenter. Vestas havde i 2011 ca. 22.000 medarbejdere på verdensplan.
  Kilde: Vestas.com

   

  fjernvarmensunivers.dk finder du en række animationer, der viser eksempler på, hvordan fjernvarmen i Danmark bliver produceret på forskellig vis.


  Kilder:
  Indstik til JyllandsPosten fra FIF Marketing
  Børsen
  Teknik og Viden.dk
  Dansk Fjernvarme
  Energy Supply DK
  Fjernvarme.info
  DBDH
  GeologiskNyt

  Solvarmedata.dk

  Energistyrelsen   

I Europa er mindre end 10 % af den varme, der bliver produceret, fjernvarme. Hvis den del blev fordoblet, ville det betyde en energibesparelse, der svarer til hele Polens energiforbrug. Polen er det 9. største land i Europa, og har omkring 39 mio. indbyggere.

Der er over 9000 mennesker beskræftiget med fjernvarme i Danmark. Eksport af fjern-varmeteknologi udgør i dag 6 mia. kroner.

vilduvilemere_banner.gif

main_bund.png