main_top.png

  Ordliste

  Her finder du en beskrivelse af en række ord, der fremgår i opgavernes hovedtekster. Ord du måske ikke kender i forvejen.

   

  En forklaring på ordet vil automatisk poppe op i vinduet, når du klikker på det understregede ord i hovedteksten.

   


  Bioethanol produceres ved, at sukker forgæres ved hjælp af gær. I Danmark produceres bioethanol bl.a. på halm. Benzinselskaberne i Danmark blev i 2010 pålagt at tilsætte 5 % bioethanol til al benzin for at gøre benzinen mere miljørigtig. Procentsatsen vil gradvist blive hævet over de kommende år.
  Biogas produceres på baggrund af organisk affald og af gylle. Gylle er en blanding af husdyrs urin og afføring. Det pumpes ind i iltfrie reaktorer, hvor det opvarmes. I reaktoren sker der en biologisk nedbrydningsproces, hvorved bakterierne producerer biogas - en blanding af gasserne metan og kuldioxid. Biomassen opholder sig i reaktoren 2-3 uger, eller længere, hvis der anvendes lavere temperatur.
  Af biomasse udledes energi, der er baseret på planter og træer. Biomasse er biobrændsler som f.eks. træpiller, flis, halm og organisk affald.
  Et brændsel er et stof, som forbrændes for at skaffe varme eller andre energiformer, f.eks. mekanisk energi via forbrænding i en motor. Brændsel kan opdeles i tre hovedgrupper: Fast (f.eks. kul, tørv), flydende (olie, benzin) eller luftformig (gas).
  Omkring en fjerdedel (1992) af verdens kulforbrug og kulreserver er brunkul. Brunkulslagene ligger i de fleste tilfælde så højt, at brydningen kan finde sted i åbne miner.
  I Danmark findes de største forekomster i Midtjylland, og de jyske brunkulslejer har givet væsentlige bidrag til den danske energiforsyning i perioder med mangel på importeret brændsel.
  Brunkul har et højt vand- og askeindhold. Det giver en relativt dårlig brændværdi, og indholdet af urenheder er stort. Brunkul blev anvendt i danske kraftværker indtil 1960'erne. Kilde: denstoredanske.dk
main_bund.png