main_top.png

  Ordliste

  Her finder du en beskrivelse af en række ord, der fremgår i opgavernes hovedtekster. Ord du måske ikke kender i forvejen.

   

  En forklaring på ordet vil automatisk poppe op i vinduet, når du klikker på det understregede ord i hovedteksten.

   


  Et moderselskab (firma) kan have flere datterselskaber, som er mindre virksomheder tilknyttet og ejet af moderselskabet. Også kaldet en koncern.
  På decentrale kraftvarmeværker produceres både el og varme. Disse værker er mindre end de store kraftvarmeværker. Værket har en akkumuleringstank, en slags termokande, hvor fjernvarmen kan oplagres, så der kan laves el på de tidspunkter, hvor prisen er bedst.
  Når solen skinner, opvarmer den Jordens overflade. Den opvarmede jordoverflade fungerer som en radiator, der opvarmer luften, atmosfæren. Luftens evne til at opsuge strålingen fra Jorden afhænger af dens fugtighed og indhold af kuldioxid, methan og andre drivhusgasser. Luften virker ligesom glasset i et drivhus. Derfor kaldes denne effekt for drivhuseffekten.
  Drivhusgasser, luftarter, der bidrager til drivhuseffekten, først og fremmest vanddamp og kuldioxid (CO2). Kuldioxid dannes naturligt samt i stigende omfang ved forbrænding af fossilt brændsel; indtil nu er atmosfærens koncentration af CO2 herved øget med 20%. Andre drivhusgasser er methan (CH4), som bl.a. kommer fra køer, oversvømmede rismarker og andre steder, hvor organisk materiale nedbrydes under iltfri forhold; lattergas (N2O), som bl.a. hidrører fra bakterier i jord og i hav- og søbund samt fra visse industrielle processer, afbrænding af biomasse og landbrugets brug af kvælstofgødning; ozon (O3) i troposfæren samt bl.a. CFC (freon) Kilde: denstoredanske.dk
  Luftart, der bidrager til drivhuseffekten, først og fremmest vanddamp og kuldioxid (CO2). Kuldioxid dannes naturligt samt i stigende omfang ved forbrænding af fossilt brændsel; indtil nu er atmosfærens koncentration af CO2 herved øget med 20 %. Andre drivhusgasser er methan og lattergas.
  Danmarks Tekniske Universitet, DTU, er en uddannelses- og forskningsinstitution til uddannelse af civilingeniører og diplomingeniører samt forskning inden for ingeniørvidenskab.
main_bund.png