main_top.png

  Ordliste

  Her finder du en beskrivelse af en række ord, der fremgår i opgavernes hovedtekster. Ord du måske ikke kender i forvejen.

   

  En forklaring på ordet vil automatisk poppe op i vinduet, når du klikker på det understregede ord i hovedteksten.

   


  Fremstilles på baggrund af sten- eller trækul ved tørdestillation, hvor kullene uden adgang til luft opvarmes, så en lang række fremmedstoffer fjernes. Koks, også kaldt fattigmandskul, var tidligere meget benyttet som brændsel.
  Gas med relativt lav brandværdi, som fordeles til forbrugerne i en by via rørsystemer. Bygas kan desuden bestå af blandinger af propan og butan og luft eller af naturgas og luft. Kilde: denstoredanske.dk
  Et firma eller en virksomhed er en koncern, når et moderselskab kontrollerer et eller flere datterselskaber, og der er et nært samarbejde, produktionsmæssigt, finansielt eller salgsmæssigt. Datterselskaberne er formelt selvstændige. Ejerinteresserne er fælles.
  På et kraftværk produceres el. I Danmark har man tidligere anvendt fossile brændsler, men i dag omlægger man mange steder produktionen bl.a. til biomasse. El kan også produceres ved hjælp af vandkraft.
  På et kraftvarmeværk produceres der både el og varme.
  Er et fossilt brændsel. Kul er dannet af døde dyr og planterester. I modsætning til olie er kullet helt sammenpresset og hårdt.
  Kullet er opstået ved, at dyre- og planteresterne er faldet ned på bunden af gamle havområder. Her har det ikke kunnet rådne, fordi sand, sten og ler med tiden har lejret sig ovenover og lukket af for ilten. Kul er dannet i stillestående vand, hvor det først blev til tørv. Senere er det blevet til brunkul, som er blevet udsat for et meget højt tryk fra de overliggende lag og fra vandet, der pressede al kulsyre, kulilte og kulbrinte ud, så der kun var den rene kul tilbage.
  Man bryder eller graver kul ud af jorden. Kullet ligger i lag, der kan være op til tre meter tykke og ligge en kilometer nede i jorden. I England var der så meget kul, at der opstod byer omkring de store kulbrud.
  Hvad gør forbrændingen af kul ved miljøet?
  Kul indeholder meget CO2. Derfor er kul med til at øge drivhuseffekten. Så det er ikke miljøvenligt at bruge kul som brændsel. Kilde: dongenergy.dk
  Kyoto-aftalen er en del af FN’s klimaaftale. Aftalen er en international traktat, hvis formål er at beskytte jordens klima. Aftalen er den første internationale aftale med konkrete forpligtelser om at nedsætte udslip af drivhusgasser. Kilde:videnomenergi.dk
main_bund.png