main_top.png

  Ordliste

  Her finder du en beskrivelse af en række ord, der fremgår i opgavernes hovedtekster. Ord du måske ikke kender i forvejen.

   

  En forklaring på ordet vil automatisk poppe op i vinduet, når du klikker på det understregede ord i hovedteksten.

   


  Olie er et fossilt brændsel. Olie er rester af planter og døde dyr, der er rådnet og er blevet presset sammen gennem tusinder af år.
  Man kan finde olie i jorden. Den ligger i hulninger som en slags underjordiske oliesøer. De fleste ligger i lande som Irak, Iran, Kuwait, Qatar og Saudi-Arabien.
  Man kan også finde olie under havet. Der er f.eks. olie i Nordsøens undergrund.
  Man frigør CO2, når man brænder olie af. Oliens CO2 stammer fra de døde dyr og planter, som olien oprindeligt bestod af. Kilde: dongenergy.dk
  I 1973-74 ønskede de arabiske lande i Mellemøsten at få højere priser for deres olie. Olien blev rationeret. Oliekrisen kunne mærkes ved, at det var forbudt at køre bil om søndagen, og temperaturen i boligerne blev sat ned.
  Danmark var dybt afhængig af importeret olie, og derfor ramte krisen Danmark hårdt. Efterfølgende har man arbejdet hårdt for at gøre Danmark uafhængig af importerede brændstoffer.
  Man kalder affald fra levende ting som blade, døde dyr og planter for organisk affald. Organisk affald bliver altid genbrugt i naturen.
  Mange virksomheder har i forbindelse med produktionen en stor mængde overskudsvarme. Ved genanvendelse af varmen på et varmeværk spares der energi.
  DMI (Dansk Meteorologisk Institut) måler hver dag ozonlaget over Danmark.
  Nedbrydning af ozonlaget, der skaber de såkaldte ozonhuller, og drivhuseffekten er to forskellige ting med meget forskellige konsekvenser.
  Ozonlaget er et lag af ozonmolekyler, som ligger i 15-25 km’s højde over jorden. Ozonmolekylet, som består af tre iltatomer, dannes, når solens ultraviolette stråler spalter iltatomer oppe i stratosfæren.

  Ozonlaget beskytter mod solens ultraviolette stråler. Jo tykkere ozonlaget er, jo mindre ultraviolet stråling når ned til jordoverfladen. Kilde: drivhus.dk

main_bund.png