main_top.png

  Ordliste

  Her finder du en beskrivelse af en række ord, der fremgår i opgavernes hovedtekster. Ord du måske ikke kender i forvejen.

   

  En forklaring på ordet vil automatisk poppe op i vinduet, når du klikker på det understregede ord i hovedteksten.

   


  Samfundsøkonomisk er, hvad der er godt for samfundet og dermed os alle. En samfundsøkonomisk konsekvensberegning anvendes ofte som led i vurderingen af, om større offentlige projekter skal igangsættes, f.eks. inden for sundhedssektoren.
  Et lands samlede CO2-udledning. CO2-udledningen angives i megaton, dvs. antal millioner tons CO2
  På kraftvarmeværker udnyttes overskudsvarmen, der opstår, når der produceres el.
  Seismiske undersøgelser udføres for at få information om geologiske lag i undergrunden. Der sendes trykbølger fra en lydkilde ned i undergrunden. Når trykbølgen møder forskellige geologiske lag, vil en del af trykbølgen blive reflekteret tilbage til overfladen. Her bliver refleksionen opfanget af specielle modtagere, der på forhånd er placeret i området. Resultatet er et billede af geologien i undergrunden. På den måde kan man finde frem til geologiske strukturer, der kan indeholde olie og gas, hvis de rette betingelser er til stede. Kilde: geus.dk
  Solenergi er energi fra solen. Solens stråler varmer vandet i et solvarmeanlæg op. Det kan anvendes til varmt brugsvand. Solenergien anvendes flere steder i forbindelse med fjernvarmeproduktion. Danmarks samlede energiforbrug udgør på nuværende tidspunkt kun 1 % af den energi, vi modtager fra solen.
  En stikledning fører fjernvarmevandet fra hovedledningen hen til det enkelte hus og afsluttes med to hovedhaner. Fra den ene hovedhane løber vandet ind i huset. Fra den anden hovedhane løber vandet retur til fjernvarmeværket.
  Ovn lavet af støbejernsplader. Ovnene er bygget som bilæggere. Det betyder, at man fyrer fra rummet bag ovnen.
main_bund.png