main_top.png

    CO2-neutral

    Når et materiale er CO2-neutralt betyder det, at materialet ikke danner mere CO2, når det afbrændes, end hvis det var blevet nedbrudt naturligt. F.eks. anses biomasse (halm og flis) som et CO2-neutralt brændsel.
main_bund.png