main_top.png
 • Fjernvarmeskolen - opgave 4
  Brændsler i fjernvarmeproduktionen

  Udskriv

  Navne: _______________________________________________ Klasse: _____

  Lærer: ____________________________________________________________

  Opgavebeskrivelse

  I skal gøre rede for brændselstyper ved fjernvarmesystemet - før og nu.
  I skal komme ind på:
  1. Brændsler i fjernvarmeproduktionen - før.

  2. Oliekrisens betydning.
  3. Brændsler i fjernvarmeproduktionen - nu (herunder fossile brændsler, udnyttelse af overskudsvarme, biobrændsel og vedvarende energi)

  4. Brændselsfleksibilitet - hvad mener man med det begreb.


  I skal udarbejde en PowerPoint (eller interaktiv tavlefil), som I skal bruge
  til jeres fremlæggelse. I skal udelukkende arbejde på Fjernvarmeskolen.dk.

  Jeres PowerPoint skal indeholde:
  • nummer og titel på jeres opgave skal stå på første dias.
  • tekst i form af stikord på jeres dias.
  • billeder og illustrationer, fra jeres ”MATERIALEKASSE” og evt. meget korte 
    tekstuddrag fra artikler i ”MATERIALEKASSE”.
  • evt. relevante links til Fjernvarmeskolen.dk
  • på sidste dias skal gruppens navne stå, kilder samt evt. navne på personer,
    som I skal takke.
  • lav ­­­­noter til jeres fremlæggelse i notefeltet.

 • Jeres PowerPoint kan indeholde:
  • egne fotos
  • indtalt speak
  • egen grafik
  • egne tegnede og indscannede tegninger
  • egen film
  • jeres ide - snak med jeres lærer herom.

  Begynd sådan
  1. Gå ind på Fjernvarmeskolen.dk og klik på ”TIL ELEVEN” i menulinjen eller i feltet på forsiden.
  2. Find Opgave 4 og læs opgavebeskrivelsen grundigt igennem. Læs evt. højt.
  3. Læs jeres hovedtekst igennem. Skriv noter. Bemærk, at når I klikker på et svært ord,
      popper en ordforklaring op.
  4. Find filmene "Brændelsfleksibilitet” og "Stort og Småt" under menuen "FILMKLIP" og se film-    sekvenserne.
  5. Gennemgå grundigt indholdet i ”MATERIALEKASSE”, så I ved, hvad den indeholder.
  6. Tjek ”VIL DU VIDE MERE”. Den linker til supplerende tekster i "MATERIALEKASSEN",
      så I kan få endnu mere viden.
  7. I ”VIDSTE DU AT” er der små gode historier og info, som I kan inddrage i jeres
      opgavebesvarelse.
  8. I ”POWERPOINT” kan I finde et lynkursus til PowerPoint”.
  9. Aftal med jeres lærer, hvor I har jeres PowerPoint-mappe
     (f.eks. usb-stik, fællesdrev, Dropboks eller SkoleIntra).
 • Arbejdsmåde
  1. Opret jeres PowerPoint-mappe (heri skal I gemme alt til jeres PowerPoint).
  2. Læs opgavebeskrivelsen igennem igen.
  3. Udarbejd en tidsplan.
  4. Saml information.
  5. Udarbejd en stikordsliste over det, I skal have med i jeres PowerPoint.
  6. Gå i gang.

  Inden fremlæggelsen
  1. Print jeres noter/udskrivningskopier fra jeres PowerPoint.
  2. Fordel fremlæggelsen mellem jer. Hvem begynder, hvem slutter?
      Hvem styrer dialogen med tilskuerne?
  3. Øv fremlæggelsen. Vær sikker på, hvordan I får adgang til jeres PowerPoint
      ved fremlæggelsen. I skal ikke læse op af noterne, det er NOTER!
  4. Skal der udleveres noget til tilskuerne, f.eks. spørgsmål, noter, udskrivningskopier?

  Fremlæggelsen
  Fremlæggelsen er for: __________________________________ (klasse/hold/afdeling)

  Fremlæggelsen skal ske d._____________ kl. _______________

  Aftal med jeres lærer, hvor lang tid I har til fremlæggelse og dialog med tilskuerne.

  Til sidst
  Gruppernes PowerPoint og noter lægges ud i klassens præsentationsmappe,
  f.eks. på SkoleIntra.
main_bund.png