main_top.png

    Brændsel

    Et brændsel er et stof, som forbrændes for at skaffe varme eller andre energiformer, f.eks. mekanisk energi via forbrænding i en motor. Brændsel kan opdeles i tre hovedgrupper: Fast (f.eks. kul, tørv), flydende (olie, benzin) eller luftformig (gas).
main_bund.png